Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
ResponsableCORAL SMART INVEX, S.L. (“CORAL MEMORIAL”)
FinalidadProporcionar un servicio de atención al cliente con el fin de tramitar y dar respuesta a consultas, dudas o solicitudes de información remitidas por los usuarios.
DerechosPuede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y portabilidad de los datos, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicionalPodrá encontrar más información sobre cómo tratamos sus datos personales en la Información Adicional sobre Protección de Datos Personales.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

CORAL MEMORIAL desitja posar en coneixement dels usuaris de la nostra web https://coralmemorial.com/ (en endavant, el “Lloc Web”) i dels nostres clients, la present informació addicional sobre la protecció de dades ( en endavant “Política de Privacitat”), en la que proporcionem de manera transparent tota la informació sobre el tractament que fem del les seves dades personals, amb quina finalitat i els drets que poden exercir.

1. QUI ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

La companyia responsable del tractament és CORAL SMART INVEX, S.L ( en endavant, “CORAL MEMORIAL”) constituïda conforme a la legislació espanyola, titular del CIF B-66603457 amb domicili social al Carrer Consell de Cent  106-108, 5º, 08015 Barcelona (Barcelona) i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 44.985, Foli 165, Full B-473.298.

2. QUÈ ÉS UNA DADA DE CARÀCTER PERSONAL Y UN TRACTAMENT?

Una dada de caràcter personal és aquella informació que identifica o pot identificar a una persona. Per exemple, les dades que poden identificar directament a una persona són el nom i el cognom, mentre que el número de D.N.I pot arribar a identificar-la. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, la direcció de correu electrònic, data de naixement i sexe, d’entre altres. També es podria incloure els identificadors numèrics com la direcció IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les cookies.

D’altra banda, un tractament de caràcter personal es tota operació o conjunt d’operacions que es realitzen sobre les seves dades personals, com per exemple, la recollida, el registre, la conservació, la utilització i comunicació de les seves dades.

3. QUIN TIPUS DE INFORMACIÓ PERSONAL RECOPILEM?

Per poder realitzar correctament el tractament de les dades recollides a la present Política de Privacitat, necessitem recopilar informació determinada sobre vostè. Per això, recopilem la informació i dades que ens facilita a través dels canals d’interacció i comunicació amb CORAL MEMORIAL. Les dades que podem recopilar a través d’aquests canals, són les següents:

 • Nom i cognoms, data de naixement, gènere, nacionalitat, document d’identitat (DNI/NIE/Passaport) i domicili
 • Direcció de correu electrònic, número de mòbil
 • Imatge
 • Dades de les seves comptes bancaries, mètode de pagament
 • Informació recollida al Currículum Vitae com expedient acadèmic, trajectòria professional, títols , habilitats i competències, recomanacions, etc.
 • Informació sobre la navegació i ús del Lloc Web ( pàgina web des de que s’arriba al Lloc Web, capes del web visitades, processos iniciats i abandonats, direcció IP, tipus de dispositiu des del qual s’accedeix, temps d’estada al Lloc Web, etc.)
 • Qualsevol informació addicional que ens pugui facilitar al posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant qualsevol via o canal.

4. A TRAVÉS DE QUINES VIES CAPTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A CORAL MEMORIAL només captem i tractem informació que ens ha facilitat a través de les següents vies.

 1. Al contractar els nostres serveis o durant l’execució de les mesures precontractuals corresponents.
 2. Al enviar-nos el seu currículum vitae
 3. Interacció amb el nostre servei d’atenció al client
 4. A través de les càmeres de videovigilància instal·lades a les nostres instal·lacions
 5. Navegació per la pàgina coralmemorial.com

5. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

A continuació, li facilitem els drets que pot exercitar com a usuari del Lloc Web.

Drets¿Què significa?
Dret d’accésTe dret a que CORAL MEMORIAL li confirmi si està tractant o no els seus drets personals, per tant, té dret a conèixer quines dades s’estan tractant.
Dret de rectificació Existeix la possibilitat que es puguin modificar aquelles dades que siguin inexactes o incomplertes indicant a la sol·licitud de rectificació quines dades desitja modificar.
Dret d’oposició Pot oposar-se en qualsevol moment que tractem les seves dades personals, menys en aquells supòsits legalment previstos. Així, menys en els supòsits que legalment s’estableixin que no es pot exercir aquest dret ( per exemple, quan la base legitimadora d’un tractament de dades personal sigui l’execució d’un contracte o el compliment d’una obligació legal per la nostra parta) te dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a quines dades persones que li concerneixin siguin objecte del seu tractament. Addicionalment, aquest dret el podrà exercir quan el tractament de les seves dades estigui basat acord amb el nostre interès legítim. En cas que exerceixi aquest dret, CORAL MEMORIAL, deixarà de tractar les seves dades personals a menys que acreditem motius legítims imperiosos pel tractament que preval sobre el seu interès, drets i llibertats o per la formulació, l’exercici o la defensa de les reclamacions.
Dret de supressióAquest dret permet la cancel·lació de les seves dades personals. Un cop exerciti aquest dret, les seves dades no seran eliminades immediatament, sinó que es conservaran bloquejades de manera que impedeixi el seu ús, sense perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu plaça de prescripció. Un cop assolit aquest termini, els seus drets seran anònims o eliminats.
Dret a la portabilitat de les dadesTe dret a copiar i transferir dades des de la nostra base de dades a un altre responsable diferent al de CORAL MEMORIAL. Només és exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en la execució d’un contracte o amb el seu consentiment i que el tractament es realitzi mer mitjans automatitzats.
Dret a la limitació del tractamentAquest dret permet que sol·licitem la suspensió del tractament de les seves dades quan:
 • Impugni l’exactitud de les dades, mentre CORAL MEMORIAL verifica aquesta exactitud
 • Hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentes es verifica si els motius legítims de CORAL MEMORIAL prevalen sobre els seus com interessat
Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a CORAL MEMORIAL que conservi les seves dades personals quan:
 • El tractament de les dades sigui lícit i com interessat s’oposi a la supressió de les seves dades i que sol·liciti una limitació d’ús.
 • CORAL MEMORIAL ja no necessiti les seves dades personals amb l’objectiu del tractament però que els necessiti per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
Com exercitar aquests drets?Podrà exercir els seus drets, enviant-nos la seva petició a la següent direcció de correu electrònic protecciondatos@nortia.com o bé per correu postal mitjançant una sol·licitud escrita, firmada i acompanyada d’una fotocòpia del DNI o passaport enviada a la següent direcció: Camino Ca n’Ametller (Ed. Ca n’Ametller 1) nº 16, Planta 5ª, 08195 Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Així mateix, l’informem de que, en cas que consideri que CORAL MEMORIAL no ha satisfer correctament l’exercitació dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) domiciliada al carrer Jorge Juan nº6, 28001 Madrid (Madrid). Si vol conèixer més informació sobre com sol·licitar la protecció de la AEPD, pot dirigir-se a la seva pàgina web http://www.aepd.es o be posar-se en contacte a través dels números de telèfon 901 100 099 i 912 663 517.

6. QUIN TRACTAMENT FEM DE LES SEVES DADES I AMB QUINES FINALITATS?

Volem ser transparents amb vostè i informar-lo sobre els tractaments que fem amb les seves dades i amb quines finalitats les utilitzem. Per aquest motiu, hem procedit a separar la informació relativa amb quadres independents. Cada quadre descriptiu de cada tractament de dades recull la següent informació:

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades?
  En aquesta columna expliquen per què i amb quina finalitat tractem les seves dades personals.
 • Quina és la base legal que ens legitima pel tractament de les seves dades?
  La normativa de protecció de dades requereix que pel tractament de les seves dades personals tinguem una base que legitimi aquest tractament. Per tant, per tractar la seva informació personal ens podem basar en diferents bases o justificacions legals dependent del tractament que portem a terme de les seves dades. Les bases legals pel tractament de les seves dades personals poden ser:

  • Interès legítim: CORAL MEMORIAL té interès legítim en recopilar i tractar les seves dades de caràcter personal amb l’objectiu d’estudiar i analitzar l’adequació del nostre Lloc web. També té un interès legítim en protegir la integritat de les persones, bens i/o instal·lacions dels seus establiments. En tot cas, aquest interès legítim es basa en un anàlisi sobre l’equilibri adequat dels nostres interessos en tractar les seves dades de caràcter personal i els seus drets i llibertats. El resultat d’aquest anàlisi determinarà si podem utilitzar o no la seva informació personal pels tractaments descrits a la present Política de Privacitat.
  • Execució d’un contracte: En el moment que formalitza la reserva dels nostres columbaris, es converteix a part del contracte de serveis subscrit a nosaltres. Amb l’objectiu de que puguem complir les obligacions recollides al contracte, necessitem recopilar i tractar les seves dades personals. Per això, la negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resulten necessàries per gestionar la contractació de columbaris implicarà la impossibilitat de contractar els serveis amb CORAL MEMORIAL.
  • Obligació legal: CORAL MEMORIAL actua com a responsable de les seves dades i per això ha de complir una seria d’obligacions imposades per la normativa comptable, fiscal, de protecció de dades, etc. En aquells casos en que la justificació legal d’algun dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, la negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resultin legalment obligatòries implicarà la impossibilitat de que puguem prestar-li el servei sol·licitat, tirar-ho endavant comportaria u incompliment de la normativa a la que estem subjectes.
  • El seu consentiment : En cas de que CORAL MEMORIAL desitgi realitzar algun tractament de les seves dades i la seva justificació legal no es pugui basar en la base legal anteriorment explicada, com seria posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre servei d’atenció al client, sol·licitarem prèviament un consentiment per la seva tranquil·litat. En tot cas, l’informarem que en tals casos sempre podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Durant quant de temps conservem les seves dades?
  En aquesta columna s’informa de forma orientativa durant quant de temps es conservaran les seves dades. El temps de conservació dependrà en tot cas, del tractament que es porti a terme sobre la seva informació personal. Cal tenir en compte que la normativa ens por obligar a conservar determinades dades dels usuaris durant un temps determinat.
 • Quins son els seus drets un cop ens facilita les seves dades?
  Aquesta columna descriu els drets que pot exercir sobre les seves dades personals segons el tractament que es realitzi sobre les mateixes. Tal com explicàvem al punt 5 de l’actual Política de Privacitat, haurà de tenir en compte que dependent de la base legal que legitimi el tractament de les seves dades, els seus drets poden ser limitats.
  A continuació, trobarà descrits amb més detall els diferents tractaments que CORAL MEMORIAL realitza de les seves dades personals:

1. Gestió de les relacions contractuals amb clients

Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins son els seus drets i com exercir-los?
 • Tramitar correctament la contractació dels nostres servies i la execució de les mesures precontractuals corresponents.
 • Gestionar el pagament efectiu del servei contractat.
 • Gestionar qualsevol incidència relacionada amb el servei contractat.
 • Exercitar les accions oportunes en cas que el client incompleixi les seves obligacions.
Execució del contracte de contractació del servei existent entre CORAL MEMORIAL i el client. Les dades personals seran tractades per CORAL MEMORIAL mentre el contracte sigui vigent entre CORAL MEMORIAL i el client.
Posteriorment, les dades proporcionades es conservaran bloquejades durant un període legalment estipulat de prescripció de les accions que es puguin derivar com a conseqüència de o en relació amb el contracte de serveis subscrit a CORAL MEMORIAL i el client.
Un cop assolit el termini màxim de conservació de les dades, CORAL MEMORIAL anonimitzarà o eliminarà les dades personals del client.
Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segon estipulat a aquest apartat.

2. Contacte i servei d’atenció al client

Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades?Quins són els seus drets i com els pot exercitar?
 • Proporcionar un servei d’atenció al client amb l’objectiu de tramitar i donar respostes a consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remeses pels usuaris.
Consentiment de l’usuari.Les dades personals de l’interessat seran tractades per CORAL MEMORIAL mentre sigui necessari per gestionar eficaçment la petició de l’usuari o fins que exerceixi el seu dret de suspensió o oposició.
Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini de temps legalment estipulat de les accions que se’n poden derivar.
Assolit aquest termini màxim de conservació de les dades personals, CORAL MEMORIAL anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari.
Podrà exercir els drets descrits a l’apartar 5 de la present Política de Privacitat, segons descrit en aquest apartat.

3. Gestió dels processos de selecció de personal

Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins son els seus drets i com pot exercir-los?
 • Tramitar la sol·licitud de treball, la participació als processos de selecció personal i/o l’enviament del CV remès pel sol·licitant/ candidat.
 • Gestionar i avaluar la candidatura del sol·licitant del lloc de treball.
 • Remetre al sol·licitant o candidat informació per vies electròniques o telefòniques sobre els nostres processos de selecció, oportunitats de laborals i/o vacants a CORAL MEMORIAL
El consentiment dels sol·licitants i dels candidatsLes dades proporcionades seran conservades dins l’adjudicació del lloc de feina durant XX anys des del moment en que van ser recollits o proporcionats pel sol·licitant o candidat o fins que aquest últim exerceixi el seu dret d’oposició o suspensió o retiri el seu consentiment.
Assolit el termini màxim de conservació de les dades, CORAL MEMORIAL anonimitzara o eliminarà les dades personals del sol·licitant del lloc de feina.
Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons estipulat aquest apartat.

4. Manteniment de les llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins son els seus drets i com pot exercir-los?
 • Mantenir una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades o s’oposin al tractament de les mateixes.
Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades y pel qual es deroga a la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els seus drets i mantenir l’evidència del compliment per part nostra de la seva petició d’exercir del dret de cancel·lació.Conservem les seves dades personals durant el termini legalment previst per la interposició de qualsevol reclamació en relació a l’efectiva o deficient resposta per la nostra part al dret de supressió o oposició que s’hagi exercitat.
Assolit el termini màxim de conservació de les dades, CORAL MEMORIAL anonimitzara o eliminarà les dades personals del sol·licitant del lloc de feina
Els drets descrits en l'apartat 5 de la present Política de Privacitat queden limitats per ser aquest un tractament fonamentat en una obligació legal.

5. Tractament de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins son els seus drets i com pot exercir-los?
 • Mantenir la seguretat i prevenir i/o controlar la comissió de fets delictius a les instal·lacions de CORAL MEMORIAL.
 • Comprovar les circumstàncies i/o fets de les que se’n deriven les reclamacions presentades per clients i/o empleats.
El tractament de videovigilància es porta a terme sobre la base de l’interès legítim de CORAL MEMORIAL de (i) protegir la integritat de les persones, bens i/o instal·lacions dels seus establiments i (ii) de prestar un servei correcte i atenció als seus clients i empleats. Les imatges seran suprimides en un termini màxim d’un mes des de la seva captació, menys en el supòsit que s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atenen contra la integritat de persones, bens o instal·lacions. Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons estipulat aquest apartat.

6. Anàlisi d’ús, funcionament i millora de la web

Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins son els seus drets i com pot exercir-los?
 • Reconèixer l’usuari quan retorna al Lloc Web
 • Facilitar compartir continguts del Lloc Web a través de les xarxes socials i vies de comunicació.
 • Mantenir la seguretat i protegir el Lloc Web d’usos malintencionats.
 • Adequar el Lloc Web al tipus de dispositiu utilitzat.
 • Adequar el Lloc Web als criteris de personalització escollits per l’usuari i recordar-los.
 • Estudiar possibles millores del Lloc Web per optimitzar l’experiència d’usabilitat i implementar-les.
 • Mostrar el contingut del Lloc Web correcte i sol·licitat per l’usuari a cada moment.
 • Analitzar els usos de la web més comuns, valorar l’efectivitat de les seves capes, detectar dates/hores de més afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació.
Consentiment de l’usuari Conservarem les seves dades personals durant el termini que cada tipus de cookie necessiti o fins que es retiri el seu consentiment o exerciti el seu dret d’oposició,Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons estipulat aquest apartat.
També por parametritzar l’ús de cookies a través del navegador d’Internet que utilitza per navegar pel Lloc Web.

7. A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES PERSONALS?

CORAL MEMORIAL forma part del Grupo empresarial NORTIA. L’activitat de CORARL MEMORIAL  es du a terme sota les polítiques de control i supervisió del Grup NORTIA per els serveis corporatius centrals a través de la societat NORTIA SERVICIOS CORPORATIVOS , S.L amb domicili social a Camí de Ca n’ Ametller nº 16, 5ª Planta, 08195 Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Es per això que les seves dades podran ser comunicades i tractades amb fins administratius i de gestió de negoci interns.

Igualment, es possible que puguem comunicar les seves dades personals a tercers, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació:

 • Assessors legals
 • Tribunals
 • Administració Tributaria
 • Organismes de Govern y Administració Pública
 • Forces y Cossos de Seguretat de l’Estat
 • Encarregats del Tractament que, per prestar els serveis necessaris han d’accedir a certa informació i/o dades personals. Les dades podran ser comunicades a proveïdors amb accés a dades amb quines es formalitza les obligacions i responsabilitats que sumen al tractament de les dades, en qualitat de Encarregats de Tractament. CORAL MEMORIAL subscriu els corresponents contractes d’encàrrec de tractament que recullen des corresponents garanties en quan a les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la cancel·lació, destrucció o devolució.

D’acord amb l’anterior, s’informa que CORAL MEMORIAL ha subscrit un contracte d’encàrrec de tractament amb NORTIA SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L per tal que aquesta ultima pugui accedir a dades personals amb titularitat de CORAL MEMORIAL amb la finalitat de prestar diversos serveis corporatius relacionats amb el manteniment i gestió dels sistemes d’informació, entre d’altres.

Així mateix, podrem comunicar la seva informació personal en els següents casos:

 • Si nosaltres o substancialment tots els nostres actius, son adquirits per un tercer, les dades de caràcter personal que tenim dels nostres clients i usuaris, serà un dels actius transferits. Qualsevol operació d’aquest tipus serà prèviament informada i comunicada.
 • Per protegir la seguretat i els drets del nostre personal, els nostres clients i usuaris i els nostres sistemes d’informació. Inclou intercanviar informació amb forces i cossos de seguretat o Tribunals en els casos de detecció de frau, usurpació d’identitat o qualsevol altre uso, tractament o fet il·lícit.

CORAL MEMORIAL no preveu cap transferència de dades de caràcter personal fora del Espai Econòmic Europeu.

8. LES SEVES DADES SÓN SEGURES?

Amb l’objectiu d’assegurar un procés just i transparent de la seva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol impressió identificada amb les dades personals tractades, fent que el risc de qualsevol error es minimitzi, tractant les dades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporciona s’emmagatzemarà en servidors segurs. Lamentablement, la transmissió o comunicació de la informació a través d’internet no es completament segura. D’aquesta manera, una vegada haguem rebut tota la seva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per tractar i evitar qualsevol accés no autoritzat.

Igualment, ens assegurem de que, els nostres proveïdors de serveis també disposin d’estàndards de seguretat adequats per la protecció  de dades de caràcter personal respecte el que puguis arribar a tenir accés, amb atenció amb legislació de protecció de dades aplicable i vigent en cada moment.

9. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat podrà variar amb el temps, degut als possibles cavis de criteris per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control, les modificacions legislatives que es poden dur a terme i els pronunciaments jurisprudencials que resultin de l’aplicació de la present Política de Privacitat. CORAL MEMORIAL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per poder adaptar-la a aquests criteris així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

Última versió: 3 d’abril de 2020. 

10. CONTACTE

Si te algun dubte sobre el tractament que realitzen de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: protecciondatos@nortia.com.

Rebutjar tot