Ser enterrat a una catedral sense ser rei

Catedral de TerrassaMitjà: El País

Després d’un decret papal, les esglésies comencen a incorporar columbaris per a les cendres de difunts.