Columbaris a dins de les esglésies

Medio: TV3.

El nombre d’incineracions ha augmentat a Catalunya prop d’un 10% i a Barcelona ciutat, per primera vegada, ja superen les xifres d’enterraments. La gestió de les cendres dels difunts preocupa les autoritats, perquè fins ara molta gent les deixa escampades al medi natural. l’Església catòlica a través d’un escrit del papa, ja ha donat llum verda perquè les urnes dels creients estiguin…